Dobrze zaprojektowany sklep to podstawa jego późniejszego efektywnego działania

Wnętrze sklepu jest odzwierciedleniem strategii komunikacji.

Proces projektowy:

 • Prace wstępne

  • Dopełnienie formalności
  • Określenie oczekiwań Inwestora, zebranie informacji dot. grupy docelowej marki
  • Przekazanie dokumentacji lokalu
  • Ustalenie harmonogramu prac
  • Inwentaryzacja lokalu*
 • Projekt koncepcyjny

  • Zilustrowanie atmosfery sklepu moodboardami, przedstawienie proponowanej kolorystyki i materiałów
  • Projekt ścieżki klienta
  • Wstępny projekt funkcjonalny
 • Projekt wykonawczy

  • Wybór materiałów wykończeniowych, elementów wyposażenia
  • Rysunki wykonawcze posadzki, rzutu funkcjonalnego, sufitu podwieszanego, widoki ścian
  • Koordynacja instalacji w suficie podwieszanym (oświetlenie, p.poż, wentyl. etc.)
  • Rysunki zestawcze mebli i wyposażenia
  • Wstępne wizualizacje 3d
 • Wizualizacja 3D projektu

 • Nadzór autorski

Trusted Me